Program for nedlasting

TitanXX

er et dataprogram for utvikling av tippesystemer og avlevering av disse til Norsk Tipping Norsk Tipping.
Systemet kan fritt lastes ned fra www.titanxx.no.

TitanXX er utviklet med den hensikt å kunne skape de mest effektive rekkene basert på hva du tror blir resultatet i de enkelte kampene i en tippekupong.

TitanXX arbeider kun med enkelt rekker hvor alle rekkene blir verdisatt i relasjon til hva man tror blir resultatene i de enkelte kampene.

Denne verdisettingen av rekkene kaller vi Rekkeverdi (RV) og bereges med utgangspunkt i prosent angivelse for hjemmeseier, uavgjort og borteseier for all kampene. Man kan godt se på dette som noe av kjernen til programmet og en utvidet forklaring finner du via hjelpemenyene i TitanXX.

Selvom alle og enhver kan bruke systemet vil TitanXX likevel være mest rettet mot dem som ønsker å gå noe dypere ned i det å finne de mest effektive rekkene å tippe.

Systemet kan FRITT lastes ned fra www.titanxx.no, installeres og testes ut.

For aktiv bruk d.v.s avlevere genererte tippesystemer til Norsk Tipping så må man tegne et abonnement.
Abonnementet koster p.t. kr. ukentlig. Abonnementet må være på minimum 4 uker og kan opprettes i TitanXX gjennom menyen Hjelp -> Om programmet.

© 2010 by Finnesand Data. All rights reserved.
This site aims to provide FREE programming training and technics.
Finnesand Data as site owner gives no warranty for the correctness in the pages or source codes.
The risk of using this web-site pages or any program codes from this website is entirely at the individual user.